ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Olgu: DMPA ile Gebelik - Yöntem Başarısızlığı mı?* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 180-182

Olgu: DMPA ile Gebelik - Yöntem Başarısızlığı mı?*

Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: DMPA, gebelik, yöntem başarısızlığı

CASE REPORT: DMPA AND PREGNANCY - A METHOD FAILURE?

Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: DMPA, pregnancy, method failure

Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç. CASE REPORT: DMPA AND PREGNANCY - A METHOD FAILURE?. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 180-182
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale