ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Son Gelişmeler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 43-47

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Son Gelişmeler

Nurver Turfaner1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, tip 2 diyabet tedavisi.

RECENT ADVANCES IN THE MANAGEMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Nurver Turfaner1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.

Keywords: Primary care, type 2 diabetes therapy

Nurver Turfaner. RECENT ADVANCES IN THE MANAGEMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 43-47
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale