ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Acil Servise Başvuran Yabancı Cisim Olgularının Değerlendirilmesi. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 67-72

Acil Servise Başvuran Yabancı Cisim Olgularının Değerlendirilmesi.

Cahfer Güloğlu1, Mustafa Aldemir2, Şevval Eren3, İsmail Hamdi Kara4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, İlk ve Acil Yardım Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimligi Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, acil servis, çocuklar

THE EVALUATION OF FOREIGN BODY ASPIRATION CASES APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT

Cahfer Güloğlu1, Mustafa Aldemir2, Şevval Eren3, İsmail Hamdi Kara4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, İlk ve Acil Yardım Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimligi Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Foreign body aspiration, emergency service, children

Cahfer Güloğlu, Mustafa Aldemir, Şevval Eren, İsmail Hamdi Kara. THE EVALUATION OF FOREIGN BODY ASPIRATION CASES APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 67-72
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale