ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
İlk kez tanı konan kolorektal kanser hastalarının epidemiyolojik özellikleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 169-177 | DOI: 10.2399/tahd.25744

İlk kez tanı konan kolorektal kanser hastalarının epidemiyolojik özellikleri

Erkan Turan1, Bektaş Murat Yanlış2, İdris Yücel3, Mustafa Ünal4
1Gürgentepe Devlet Hastanesi, Uzman Dr., Ordu
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Prof. Dr., Samsun
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Samsun

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, adenokanser, aile özellikleri, risk faktörleri.

The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients

Erkan Turan1, Bektaş Murat Yanlış2, İdris Yücel3, Mustafa Ünal4
1Gürgentepe Devlet Hastanesi, Uzman Dr., Ordu
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Prof. Dr., Samsun
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Samsun

Keywords: Colorectal carcinoma, adenocarcinoma, family characteristics, risk factors.

Erkan Turan, Bektaş Murat Yanlış, İdris Yücel, Mustafa Ünal. The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 169-177
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale