ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
1900’lerin başında Kayseri Amerikan Hastanesinin faaliyeti [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 99-103 | DOI: 10.2399/tahd.09.099

1900’lerin başında Kayseri Amerikan Hastanesinin faaliyeti

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1, Nihal Hatipoğlu2, Hasan Basri Üstünbaş3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Kayseri
2Kayseri Doğumevi Hastanesi, Dr., Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: Kayseri, Talas, Amerikan Hastanesi.

Kayseri American Hospital activity in early 1900’s

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1, Nihal Hatipoğlu2, Hasan Basri Üstünbaş3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Kayseri
2Kayseri Doğumevi Hastanesi, Dr., Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr., Kayseri

Keywords: Kayseri, Talas, American Hospital.

M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Nihal Hatipoğlu, Hasan Basri Üstünbaş. Kayseri American Hospital activity in early 1900’s. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 99-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale