ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve C-Reaktif Protein: Hâlâ Değerli mi? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 154-162

Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve C-Reaktif Protein: Hâlâ Değerli mi?

Uygur Aysalar1, Sunay Sandıkçı2, Ersin Akpınar3, Esra Saatçi4
1Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Tarsus, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Dahiliye Uzmanı, Prof. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, akut faz reaktivasyonu, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değeri.

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?

Uygur Aysalar1, Sunay Sandıkçı2, Ersin Akpınar3, Esra Saatçi4
1Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Tarsus, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Dahiliye Uzmanı, Prof. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Erythrocyte sedimentation rate, C–reactive protein, acute phase reactive, sensitivity, specificity, positive and negative predictive value.

Uygur Aysalar, Sunay Sandıkçı, Ersin Akpınar, Esra Saatçi. ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 154-162
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale