ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A benign pigmented lesion: A case of black hairy tongue [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 51-55 | DOI: 10.15511/tahd.20.00151

A benign pigmented lesion: A case of black hairy tongue

Merve Yüzbaşıoğlu1, Gizem Karagözlü1
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

Black hairy tongue is a benign, usually self-restricting and asymptomatic condition, and is characterized by hypertrophy of filiform papillae on the dorsum of the tongue. Even though it is very common, it’s rarely diagnosed. The symptoms are not limited to black discoloration of the tongue, as the color may also be yellow, brown, green or blue. Poor oral hygiene, smoking, consummation of tea, coffee and alcohol and some medication are believed to be responsible for its etiology. In this paper, a black hairy tongue case wherein the patient had increased inflammation after the use of clarithromycin in our outpatient clinic is presented. With only oral hygiene improvement as treatment, regression of the black discoloration on the tongue is observed.

Keywords: Oral hygiene. black hairy tongue, clarithromycin

Benign pigmente bir lezyon: Siyah kıllı dil olgusu

Merve Yüzbaşıoğlu1, Gizem Karagözlü1
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

Siyah kıllı dil benign, genellikle kendini sınırlayan ve asemptomik olan, dilin dorsumundaki filiform papillaların hipertrofisi ile karakterizedir. Toplumda sık görülmesine rağmen nadir tanı alan bir durumdur. Siyah renk haricinde sarı, kahverengi, yeşil, mavi renklerde de görülebilen bir bulgudur. Etiyolojisinde düşük oral hijyen, sigara, alkol, çay, kahve tüketimi ve bazı ilaçlar suçlanmaktadır. Bu çalışmada, polikliniğimize klaritromisin kullanımı sonrası yangısı artan siyah kıllı dil olgusu sunulmuştur. Tedavi olarak sadece oral hijyen iyileştirilmesiyle iki hafta içinde dildeki siyahlaşmalarda gerileme gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağız hijyeni, siyah kıllı dil, klaritromisin

Merve Yüzbaşıoğlu, Gizem Karagözlü. A benign pigmented lesion: A case of black hairy tongue. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 51-55
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale