ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Immunology TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar IV - VI

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Reprodüktif Dönemdeki Kadınların Premenstrüel Sendrom Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Women in the Reproductive Period on Premenstrual Syndrome
Burcu Korkut, Habibe İnci
doi: 10.54308/tahd.2024.76598  Sayfalar 35 - 45

7.
Tip 2 Diyabet Hastalarında Spot İdrarda Albüminüri Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assessment of Albuminuria Frequency in Spot Urine and Associated Factors in Patients with Type 2 Diabetes
Tayfun Barış Kocaman, Erdinç Yavuz, Nur Şimşek Yurt
doi: 10.54308/tahd.2024.82997  Sayfalar 46 - 54

8.
Kadınlarda Doğum Şekli ile Postpartum Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mode of Delivery and Postpartum Depressive Symptoms in Women
Fatma Ebru Yurdakul, İrep Karataş Eray
doi: 10.54308/tahd.2024.47965  Sayfalar 55 - 62

HABERLER
9.
2024 European Young Family Doctors’ Movement (EYFDM) Linz-Avusturya Değişim Programından Gözlemler: Birinci Basamakta Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Rolü
Observations from the European Young Family Doctors’ Movement (EYFDM) Austria Preconference Exchange Program: The Role of Complementary Medicine in Primary Healthcare
Şeyma Handan Akyön, Florian Ardelt
doi: 10.54308/tahd.2024.31932  Sayfalar 63 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
2024 Hollanda EYFDM Prekonferans Değişim Programı ve LOVAH Kongresi Deneyimleri
Experiences of The EYFDM (European Young Family Doctors’ Movement) Preconference Exchange Program and LOVAH Congress in the Netherlands in 2024
Gülşah Onur, Hande Büyükdağ, Aydan Güzel
doi: 10.54308/tahd.2024.82787  Sayfalar 67 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale