ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Use of intrauterin device and pelvic actinomycosis: Case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 155-158 | DOI: 10.15511/tahd.17.00455

Use of intrauterin device and pelvic actinomycosis: Case report

Neslihan Çelik1, Handan Alay2, Melek Şahiner3, Berrin Göktuğ Kadıoğlu4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Uzm. Dr., Erzurum
2Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Asist. Dr., Erzurum
3Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Dr., Erzurum
4Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Op. Dr., Erzurum

Actinomycosis is a chronic bacterial infection caused by Actinomyces. Diagnosis of the diseases is difficult because of there is no cha-racteristic symptomps and findings. Its symptomatolgy imitates some malignant pelvic tumours or other bacterial agents, tuberculosis and nocardiosis, causing abcesses. The use of RIA, one of the methods of family planning, is a predisposing factor for pelvic actinomycosis. Its diagnosis is often performed by histopathologic examinations post-ope-rative. In this study, we reported a case with pelvic actinomycosis with uninterrupted use of RIA for 12 years that was operated for differential diagnosis with pelvic mass, pelvic abcesses treatment was initiated and diagnosed by post-operative

Keywords: Intrauterin device, actinomycosis, pelvic mass

Rahim içi araç kullanımı ve pelvik aktinomikoz: Olgu sunumu

Neslihan Çelik1, Handan Alay2, Melek Şahiner3, Berrin Göktuğ Kadıoğlu4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Uzm. Dr., Erzurum
2Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Asist. Dr., Erzurum
3Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Dr., Erzurum
4Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Op. Dr., Erzurum

Aktinomikozis, Aktinomycesler tarafından oluşturulan kronik bakteriyel bir enfeksiyondur. Hastalığın tanısı karakteristik semptom ve bulguları olmadığı için zordur. Semptomlar bazı malign pelvik tümörleri veya pelvik abseye neden olabilen diğer bakteriyel etkenleri, tüberküloz ve nokardiyayı taklit eder. Aile planlaması yöntemlerinden biri olan RİA kullanımı pelvik actinomikoz için predispozan bir faktör olarak rol oynamaktadır. Tanı sıklıkla cerrahi sonrası histopatolojik tetkiklerle konulmaktadır. Bu sunumda 12 yıl aralıksız RİA kullanımı olan, pelvik kitle ayırıcı tanısıyla opere edilen, pelvik abse tedavisi başlanan, cerrahi sonrası pelvik aktinomiçes tanısı konulan bir vaka irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, aktinomikozis, pelvik kitle

Neslihan Çelik, Handan Alay, Melek Şahiner, Berrin Göktuğ Kadıoğlu. Use of intrauterin device and pelvic actinomycosis: Case report. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 155-158
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale