ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Tuberculosis of the urinary tract in a pediatric patient presenting with sterile pyuria [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 161-163 | DOI: 10.15511/tahd.16.04161

Tuberculosis of the urinary tract in a pediatric patient presenting with sterile pyuria

Hatice Dülek1, Işık Gönenç2, Mebrure Yazıcı3, Zeynep Tuzcular Vural4
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ass. Dr., İstanbul
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul
3Bezmialem Üniversitesi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul
4İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Doç. Dr., İstanbul

Urinary childhood tuberculosis is a rare form of extrapulmonary tuberculosis. Determining the pathogenesis and early initiation of treatment is important for successful treatment of recurrent urinary tract infections and complications. In this case report, we present a pediatric patient presenting with sterile pyuria and hematuria and emphasize that urinary tuberculosis should be suspected in recurrent urinary tract infections.

Keywords: Sterile pyuria, urinary tract, tuberculosis

Steril piyüri ile gelen pediyatrik hastada üriner sistem tüberkülozu

Hatice Dülek1, Işık Gönenç2, Mebrure Yazıcı3, Zeynep Tuzcular Vural4
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ass. Dr., İstanbul
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul
3Bezmialem Üniversitesi, Aile Hekimliği, Uzm. Dr., İstanbul
4İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Doç. Dr., İstanbul

Üriner tüberküloz çocukluk döneminde nadir görülen ekstrapulmoner tüberküloz şeklidir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının tedavisinde başarılı olabilmek için tanının erken dönemde konması ve patogeneze yönelik tedavinin başlatılması önemlidir. Çalışmamızda pediatrik yaş grubunda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ve tetkiklerinde steril piyüri ve hematürisi olan hastalarda üriner tüberkülozdan şüphe edilmesi gerektiği değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Steril piyüri, üriner sistem, tüberküloz

Hatice Dülek, Işık Gönenç, Mebrure Yazıcı, Zeynep Tuzcular Vural. Tuberculosis of the urinary tract in a pediatric patient presenting with sterile pyuria. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 161-163
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale