ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Pyogenic liver abscess caused by Bacteroides fragilis in a type 2 diabetes patient presenting with fever of unknown origin [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 119-122 | DOI: 10.15511/tahd.15.02119

Pyogenic liver abscess caused by Bacteroides fragilis in a type 2 diabetes patient presenting with fever of unknown origin

Ahmet Ünal1, Serkan Öncü2, Okay Başak3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör. Dr., Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Patients with pyogenic liver abscess often present to the emergency department with fever of unknown origin. Pyogenic liver abscess is a rare complication of diabetes, usually seen in adults greater than 50 years old. In this report, we describe a 60-year-old male patient found to have type 2 diabetes and a pyogenic liver abscess caused by Bacteroides fragilis in the process of evaluation for fever of unknown origin.

Keywords: fever of unknown origin, liver abscess, diabetes, Bacteroides fragilis

Nedeni bilinmeyen ateşle gelen tip 2 diyabetli bir hastada Bacteroides fragilis etkenli piyojenik karaciğer apsesi

Ahmet Ünal1, Serkan Öncü2, Okay Başak3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör. Dr., Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Piyojenik karaciğer apsesi olan hastalar sıklıkla nedeni bilinmeyen ateşle acil servislere başvurmaktadırlar. Piyojenik karaciğer apsesi diyabetin, genellikle 50 yaşın üzerinde görülen nadir komplikasyonlarından biridir. Bu raporda nedeni bilinmeyen ateş yakınması nedeniyle değerlendirme sürecinde diyabet ve Bacteroides fragilis nedenli karaciğer apsesi saptanan 60 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, karaciğer apsesi, diyabet, Bacteroides fragilis.

Ahmet Ünal, Serkan Öncü, Okay Başak. Pyogenic liver abscess caused by Bacteroides fragilis in a type 2 diabetes patient presenting with fever of unknown origin. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 119-122
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale