ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Fetishism and voyeurism comorbidity: a case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 70-72 | DOI: 10.2399/tahd.13.39974

Fetishism and voyeurism comorbidity: a case report

Hülya Ertekin1, Hatice Yardım Özayhan2, İbrahim Eren3, Yusuf Haydar Ertekin4
1
2
3
4

Fetishism is a paraphilia type, that use of nonsexual or nonliving objects or part of a person's body to gain sexual excitement. Another type of paraphilia voyeurism; the recurrent urge or behavior to observe an unsuspecting person who is naked, disrobing or engaging in sexual activities, or may not be sexual in nature at all. In this article, the 26-year-old male patient with fetishism and voyeurism will be presented, psychiatric history and family dynamics of this case are discussed.

Keywords: Fetishism, voyeurism, paraphilias.

Fetiflizm ve voyörizm birlikteliği: Bir olgu sunumu

Hülya Ertekin1, Hatice Yardım Özayhan2, İbrahim Eren3, Yusuf Haydar Ertekin4
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr., Konya
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr., Konya
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Doç. Dr., Konya
4Konya İçeriçumra İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., Konya

Bir parafili türü olan fetişizm, kişinin cansız nesnelere, belirli vücut bölümlerini kullanarak cinsel haz elde etmesidir. Diğer bir parafili tipi olan voyörizm, çıplak olan ya da soyunan, giyinen ya da cinsel etkinlikte bulunan kişiyi gözetlemeyi içeren, fantaziler ve etkinlikler ile tekrarlayıcı uğraşıdır. Bu makalede fetişizm ve voyörizmi olan 26 yaşında erkek olgu sunumu yapılacaktır, bu olgunun psikiyatrik öyküsü ve aile dinamikleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fetiflizm, parafili, voyörizm.

Hülya Ertekin, Hatice Yardım Özayhan, İbrahim Eren, Yusuf Haydar Ertekin. Fetishism and voyeurism comorbidity: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 70-72
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale