ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PRINCIPLES OF IMMUNIZATION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 149-153

PRINCIPLES OF IMMUNIZATION

Ayça Vitrinel1, Gülay Çiler Erdağ2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Despite all improvements in medicine, infectious diseases have always been one of the major health problems in the world. The control of infectious diseases by vaccines is the most effective, safe and cost-effective means of coping with these diseases. Although there are lots of vaccines in use, social and economic conditions and status of the countries and the incidence of certain infectious diseases lead countries to establish their own vaccine schedules. This article, aimes to explain the basic principles of immunization for family medicine specialists, general practitioners and pediatricians, whose first duty is to give preventive care services.

Keywords: Vaccine, vaccine schedules, principles of immunization, childhood.

Aşı Uygulama İlkeleri

Ayça Vitrinel1, Gülay Çiler Erdağ2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Tıp alanındaki tüm ilerlemelere rağmen, enfeksiyon hastalıkları, dünyadaki önemlerini korumaktadır. Bu hastalıklarla savaşta, en etkili, güvenli ve ekonomik yol, hastalıkların kontrol altına alınmasını sağlayan aşılardır. Çok sayıda aşının kullanıma girmesine rağmen; ülkelerin sosyo-ekonomik koşulları, belirli enfeksiyon hastalıklarının sıklığı, ülkelerin kendi aşı takvimlerini oluşturmalarına neden olmaktadır. Bu yazıda aşılama ilkeleri yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmış; birinci basamakta hizmet veren aile hekimleri ile, esas görevlerinin koruyucu hekimlik olduğunu hiç bir zaman unutmamaları gereken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşı,aşı şeması, aşılama prensipleri,çocukluk çağı.

Ayça Vitrinel, Gülay Çiler Erdağ. PRINCIPLES OF IMMUNIZATION. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 149-153
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale