ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A rare complication of warfarin: late onset warfarin induced skin necrosis [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 41-43 | DOI: 10.15511/tahd.17.00141

A rare complication of warfarin: late onset warfarin induced skin necrosis

Yakup Alsancak1, Serkan Sivri2, Telat Keleş3, Tahir Durmaz3, Engin Bozkurt4
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Uz. Dr., Ankara
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji ABD, Uzm. Dr., Kırşehir
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji ABD, Doç. Dr., Ankara
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji ABD, Prof. Dr., Ankara

Warfarin is an oral anticoagulant, can lead to skin necrosis quite rarely that is a serious complication. However this complication is observed usually during the first 10 days of treatment, the presented case, as a result of inappropriate drug withdrawal and restarting, has emerged after two years from the start of treatment as late onset. After stopping the warfarin therapy , the patient was treated with oral acetylsalicylic acid and skin necrosis regressed within days without recurrence. In the treatment of this complication, parenterally and the new oral anticoagulant agents are the other treatment options.


Warfarine bağlı nadir bir komplikasyon; geç başlangıçlı warfarin ilişkili deri nekrozu

Yakup Alsancak1, Serkan Sivri2, Telat Keleş3, Tahir Durmaz3, Engin Bozkurt4
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Uz. Dr., Ankara
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji ABD, Uzm. Dr., Kırşehir
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji ABD, Doç. Dr., Ankara
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji ABD, Prof. Dr., Ankara

Bir oral antikoagülan olan warfarin, oldukça nadir olarak, ciddi bir komplikasyon olan deri nekrozuna neden olabilmektedir. Genellikle tedavinin ilk 10 gününde izlenen bu komplikasyon, sunduğumuz vakada uygunsuz ilaç kesilmesi ve tekrar başlanması sonucu, geç başlangıçlı şekilde, tedavi başlangıcından 2 yıl sonra karşımıza çıkmıştır. Warfarin tedavisini kestikten sonra, oral asetilsalisilik asit ile tedavi ettiğimiz bu vakada deri nekrozu nüks olmadan, günler içerisinde gerilemiştir. Bu komplikasyonun tedavisinde parenteral ve yeni oral antikoagülan ajanlar ise diğer tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır.


Yakup Alsancak, Serkan Sivri, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt. A rare complication of warfarin: late onset warfarin induced skin necrosis. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 41-43
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale