ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approach to early stage dementia patients and their families [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 128-135 | DOI: 10.15511/tahd.19.00328

Approach to early stage dementia patients and their families

Güzel Dişçigil1, F.Sıla Ayan2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı AD., Aydın / Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı AD., Aydın / Türkiye

This study aims to present practical suggestions for patients and family members of early stage dementia patients to make their daily life easier. Reorganization of the changing daily life, cooping with behavioural problems and suggestions for living independently was discussed accordingly. It is necessary to raise an awareness of the family members to support patient’s independence for as long as possible and to support the autonomy of the patient and encourage them to manage the possible risks for the patient and themselves. In this sense, it is expected that the use of the practical knowledge, providing new service concepts for different needs would positively affect the quality and satisfaction of their life.

Keywords: Elderly, aging, dementia, Alzheimer disease, family practice

Erken evre demans hastalarına ve yakınlarına yaklaşım

Güzel Dişçigil1, F.Sıla Ayan2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı AD., Aydın / Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı AD., Aydın / Türkiye

Bu çalışmada birinci basamak sağlık hizmetleri açısından önemi giderek artan demans hastalığının erken evresinde, hasta ve yakınlarına yaklaşım ve yaşamlarını kolaylaştıracak pratik önerilerin derlenmesi amaçlanmaktadır. Hastalık nedeniyle değişen günlük yaşamın yeniden düzenlenmesinden, davranış değişikliklerinden kaynaklanan sorunlarla başa çıkma yöntemlerinden ve yalnız yaşam için önerilerden söz edilmektedir. Hasta yakınlarını, hastanın olabildiğince uzun süre bağımsızlığı ve hastanın otonomisini destekleyecekleri şekilde yönlendirmek, kendileri ve hastaları adına risklerin farkında olarak bu riskleri yönetmek için cesaretlendirmek gerekmektedir. Bu anlamda bilgi birikiminin, farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet konseptlerinin etkin bir şekilde kullanımının bu hastalık sürecinde yaşam kalitesini ve doyumunu olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşlanma, Alzheimer hastalığı, aile hekimliği

Güzel Dişçigil, F.Sıla Ayan. Approach to early stage dementia patients and their families. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 128-135
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale