ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
An overview of traditional, complementary and alternative medicine [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 159-162 | DOI: 10.15511/tahd.17.00459

An overview of traditional, complementary and alternative medicine

Saliha Şahin1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asist. Dr., Pendik, İstanbul

Hippocrates greatly contributed to modern medicine by declaring that medicine should stand on detailed observation, reason and experience in order to establish diagnosis, prognosis and treatment. After Hippocrates, medicine was no longer a mixture of superstition, magic, religion views and empirical treatment, exercised by priests-physicians, but became a real science with accumulating experience. From the early 19th century modern medicine continued on the path of evidence based medicine which means clinical experience supported by scientific researches and it reached significant improvement in the diagnosis, treatment and rehabilitation process of diseases with the help of basic sciences such as biochemistry and pharmacology. However, in recent years, traditional-complementary-alternative medicine practices on which a consensus has still not been established for its naming has been applied by physchian/non-physician practitioners and is popular among the majority in all over the world. It’s important to know what these practices are and whether they are safe and effective, if it poses potential risks and threats on public health and interactions with other drugs. Scientific investigations regarding potential benefits should be supported and proven benefits need to be brought into modern medicine.

Keywords: Alternative medicine, Hippocrates, homeopathy, phytotherapy

Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış

Saliha Şahin1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asist. Dr., Pendik, İstanbul

Modern tıp, Hipokrat’ın tıbbın tanı, tedavi ve prognoz süreçlerinin detaylı bir gözlem, neden-sonuç ilişkisi ve biriktirilmiş deneyim üzerine kurulması gerektiği fikri ile doğmuş ve (öneri: Hipokrat sonrası dönemde) rahip-hekimler tarafından uygulanan dini inanç, sihir, ampirik tedavi odaklı yöntemlerin karışımı olmaktan kurtulup gerçek bir bilim olma yolunda (buraya bir zaman dilimi, dönem vs konabilir mi?) temelleri atılmıştır. 19.yy başı itibariyle de hekimlik uygulamalarında klinik deneyimin bilimsel araştırma sonuçları ile desteklenmesi anlamına gelen kanıta dayalı tıp olarak yoluna devam etmiş, farmakoloji ve biyokimya gibi temel bilimlerin katkısıyla hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde önemli gelişmeler sağlayarak günümüze değin ulaşmıştır. Ancak son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada isimlendirilmesinde hâlâ fikir birliği sağlanmamış bir dizi geleneksel-tamamlayıcı-alternatif tıp uygulamaları hekim-hekim dışı kişilerce uygulanır ve halkın büyük çoğunluğu tarafından kullanılır olmuştur. Bu uygulamaların ne olup ne olmadığı, ne derece güvenli ve etkin olduğu, halkın sağlığı üzerine potansiyel riskleri ve tehditleri, hali hazırda kullanılan tedavilerle etkileşimlerinin bilinmesi, aynı zamanda olası faydalarının bilimsel olarak araştırılmasının desteklenmesi ve kanıtlanmış faydaların modern tıbba kazandırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif tıp, Hipokrat, homeopati, fitoterapi

Saliha Şahin. An overview of traditional, complementary and alternative medicine. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 159-162
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale