ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evolution of family medicine specialty in legislations [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 165-169 | DOI: 10.15511/tahd.15.02165

Evolution of family medicine specialty in legislations

Can Ömer1
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Yrd. Doç. Dr., İstanbul

A reflection of the health policy carried out in our country is the regulations on the field of medical specialization. The “general medicine” education has been given in the times when the main health policy was preventive measures and primary health care. In the periods of increase in hospital based care specialization in medicine has also increased. Family medicine education began in 1947 with the name of “general health specialization”. Except 20 years between 1962-1983 it was always sited in medical educational regulations.

Keywords: Family practice, medical specialty, training

Tıpta uzmanlık mevzuatında aile hekimliği uzmanlığının evrimi

Can Ömer1
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Yrd. Doç. Dr., İstanbul

Ülkemizde yürütülen sağlık politikalarının bir yansıması da hekimlerin uzmanlık eğitimi ile ilgili düzenlemelerdir. Koruyucu hekimlik uygulamaları ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin ana sağlık politikası olduğu dönemlerde “genel tıp” eğitimleri verilmiştir. Hastane odaklı hizmetlerin arttığı dönemlerde ise tıpta uzmanlaşmanın arttığı görülebilir. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi, ilk defa “genel sağlık uzmanlığı” adı altında 1947 yılında verilmeye başlamış ve 1962-1983 yılları arasındaki 20 yıllık süre dışında uzmanlık eğitimi mevzuatında hep yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, tıpta uzmanlık, eğitim

Can Ömer. Evolution of family medicine specialty in legislations. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(4): 165-169
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale