ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Gynecologist Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’s (1878-1939) service process in Istanbul University and his views on social gynecology [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 153-162 | DOI: 10.2399/tahd.08.153

Gynecologist Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’s (1878-1939) service process in Istanbul University and his views on social gynecology

Arın Namal1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann, history of gynecology, 1933 Turkish University Reform.

Jin. Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’ın (1878-1939) İstanbul Üniversitesi’ndeki hizmet süreci (1933-1939) ve sosyal jinekoloji üzerine düşünceleri

Arın Namal1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann, jinekoloji tarihi, 1933 Türk Üniversite Reformu.

Arın Namal. Gynecologist Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’s (1878-1939) service process in Istanbul University and his views on social gynecology. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 153-162
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale