ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
SCREENING FOR HEPATITIS B VIRUS (HBV) SEROPOSITIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN THE MATERNAL CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 86-89

SCREENING FOR HEPATITIS B VIRUS (HBV) SEROPOSITIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN THE MATERNAL CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA

Neşe Akın1, Saniye Dilek2, Nazan Bilgel3
1Bursa 1 Nolu AÇSAP Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr

Keywords: Hepatitis B surface antigen, Hepatitis B virus, pregnancy, prevalance, immunization

BURSA 1 NO’LU ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) MERKEZİNE BAŞVURAN GEBELERDE HBV SEROPOZİTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI*

Neşe Akın1, Saniye Dilek2, Nazan Bilgel3
1Bursa 1 Nolu AÇSAP Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Hepatit B yüzey antijeni, Hepatit B virüsü, gebelik, prevalans, immunizasyon

Neşe Akın, Saniye Dilek, Nazan Bilgel. SCREENING FOR HEPATITIS B VIRUS (HBV) SEROPOSITIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN THE MATERNAL CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 86-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale