ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE EFFECT OF PROSTAGLANDIN INHIBITORS IN INTRAUTERINE DEVICE INDUCED MENORRHAGIA [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 157-159

THE EFFECT OF PROSTAGLANDIN INHIBITORS IN INTRAUTERINE DEVICE INDUCED MENORRHAGIA

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Eşref Yazıcıoğlu3, Rauf Özarsan4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırma ve Uygulama Merkezi, Araştırma Görevlisi.

Keywords: Intrauterine device, menorrhagia, prostaglandin inhibitors

RAHİM İÇİ ARACA BAĞLI MENORAJİDE PROSTAGLANDİN İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİSİ *

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Eşref Yazıcıoğlu3, Rauf Özarsan4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırma ve Uygulama Merkezi, Araştırma Görevlisi.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, menoraji, prostaglandin inhibitörleri.

E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Eşref Yazıcıoğlu, Rauf Özarsan. THE EFFECT OF PROSTAGLANDIN INHIBITORS IN INTRAUTERINE DEVICE INDUCED MENORRHAGIA. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 157-159
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale