ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
METHODS OF CONTRACEPTION CHOSEN AND COMPLICATIONS EXPERIENCED AFTER FIRST TRIMESTER ABORTION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 162-165

METHODS OF CONTRACEPTION CHOSEN AND COMPLICATIONS EXPERIENCED AFTER FIRST TRIMESTER ABORTION

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: First trimester abortion, contraception, counselling

Yasal Tahliye Sonrası Seçilen Kontraseptif Yöntemler ve Gelişen Komplikasyonlar

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Yasal tahliye, kontrasepsiyon, danışmanlık

E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Gültekin Köse, Nurettin Aka. METHODS OF CONTRACEPTION CHOSEN AND COMPLICATIONS EXPERIENCED AFTER FIRST TRIMESTER ABORTION. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 162-165
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale