ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Reasons of incomplete vaccination in children of Van: a descriptive study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 181-186 | DOI: 10.2399/tahd.09.181

Reasons of incomplete vaccination in children of Van: a descriptive study

Seçil Günher Arıca1, Tamer Edirne2, Hazal Hande Uluç3, Sebahat Gücük1, Vefik Arıca4
1Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Van
3İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı, Van
4Özel Akademi Tıp Merkezi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Van

Keywords: Vaccination status, inadequate immunization, childhood, barriers to vaccination.

Van ilinde çocukluk çağı aşılarına devamsızlık nedenleri: Tanımlayıcı bir çalışma

Seçil Günher Arıca1, Tamer Edirne2, Hazal Hande Uluç3, Sebahat Gücük1, Vefik Arıca4
1Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Van
3İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı, Van
4Özel Akademi Tıp Merkezi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Van

Anahtar Kelimeler: Aşılanma durumu, aşıya devamsızlık, çocukluk çağı, aşılama engelleri.

Seçil Günher Arıca, Tamer Edirne, Hazal Hande Uluç, Sebahat Gücük, Vefik Arıca. Reasons of incomplete vaccination in children of Van: a descriptive study. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 181-186
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale