ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 3-7 | DOI: 10.2399/tahd.12.003

The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study

Fatih Akca1, Ayşe Semra Demir Akca2, Selim Aydemir3, Erol Aktunç4
1T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı, Dr., Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak

Keywords: Hepatitis B virus, hepatitis C virus, active immunization.

Kronik Hepatit C hastalarında Hepatit B enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı: Geriye dönük bir çalışma

Fatih Akca1, Ayşe Semra Demir Akca2, Selim Aydemir3, Erol Aktunç4
1T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı, Dr., Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, aktif bağışıklama.

Fatih Akca, Ayşe Semra Demir Akca, Selim Aydemir, Erol Aktunç. The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 3-7
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale