ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approach to chronic idiopathic back pain [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 183-187 | DOI: 10.2399/tahd.10.183

Approach to chronic idiopathic back pain

İpek Tanyıldızı1, Vildan Mevsim2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İzmir

Keywords: Chronic idiopathic back pain, biopsychosocial approach, primary care.

Kronik idiyopatik bel ağrısına yaklaşım

İpek Tanyıldızı1, Vildan Mevsim2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Kronik idiyopatik bel ağrısı, biyopsikososyal yaklaşım, birinci basamak hizmetleri.

İpek Tanyıldızı, Vildan Mevsim. Approach to chronic idiopathic back pain. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 183-187
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale