ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 105-112

THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION

Arzu Uzuner1, Pemra Ünalan2, Murat Şakir Ekşi3, Rıza Erbölükbaş3, Hilal Onaran3, Dilşad Save4
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stajyer Öğrenci.
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr

Keywords: Emergency contraception, knowledge level, reproductive age

Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Arzu Uzuner1, Pemra Ünalan2, Murat Şakir Ekşi3, Rıza Erbölükbaş3, Hilal Onaran3, Dilşad Save4
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stajyer Öğrenci.
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Acil kontrasepsiyon, bilgi düzeyi, üreme çağ

Arzu Uzuner, Pemra Ünalan, Murat Şakir Ekşi, Rıza Erbölükbaş, Hilal Onaran, Dilşad Save. THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 105-112
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale