ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
[Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 163-166 | DOI: 10.2399/tahd.08.163

Türkiye’de aile hekimliği disiplininin hızlı gelişen yönü: Akademik yapılanmanın 15. yılında kadronun gelişimi ve yaşanan bazı sorunlar*


. Türkiye’de aile hekimliği disiplininin hızlı gelişen yönü: Akademik yapılanmanın 15. yılında kadronun gelişimi ve yaşanan bazı sorunlar*. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 163-166
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale