ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
URINARY SYSTEM INFECTIONS IN PREGNANCY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 34-37

URINARY SYSTEM INFECTIONS IN PREGNANCY

E.Zeynep Tuzcular Vural1, Eşref Yazıcıoğlu2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: Urinary system infections, pregnancy, primary care

GEBELİKTE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI*

E.Zeynep Tuzcular Vural1, Eşref Yazıcıoğlu2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem enfeksiyonları, gebelik, birinci basamak hekimliği

E.Zeynep Tuzcular Vural, Eşref Yazıcıoğlu. URINARY SYSTEM INFECTIONS IN PREGNANCY. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 34-37
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale