ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Getting Ready for A Pregnancy: Preconception-interconception Care and Counseling [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(3): 77-87 | DOI: 10.54308/tahd.2022.08379

Getting Ready for A Pregnancy: Preconception-interconception Care and Counseling

Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular Vural
Istanbul Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Family Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

The holistic approach, one of the most important components of the primary care delivery, falls into the definition of preconception and interconception care. From a narrow point of view, it may seem like it is limited to assessing merely a woman’s health status to plan and provide a healthy pregnancy before conception, however, preconception-interconception care offers a good opportunity to go over the issues regarding every aspect of life that could affect the health and future of women, couples, society, and posterity. The ideal setting to seize this opportunity can be all the settings where people apply for health services for any reason and primary healthcare services in particular.

Keywords: Preconception care, pregnancy, counseling

Bir Gebeliğe Hazırlanmak: Prekonsepsiyonel-interkonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık

Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular Vural
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

Birinci basamak yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olan bütüncül yaklaşım, prekonsepsiyonel ve interkonsepsiyonel bakım tanımının içinde kendini bulur. Dar planda yalnızca bir kadının gebelik öncesi dönemde sağlık durumunun değerlendirilmesi ve sağlıklı bir gebelik geçirmesi gibi görünse de prekonsepsiyonel-interkonsepsiyonel bakım, kadının, çiftlerin, toplumun ve gelecek nesillerin sağlığını, geleceğini etkileyecek, yaşamın her yönünü kapsayabilecek konuların üzerinden geçilmesi için çok iyi bir fırsattır. Bu fırsatın en iyi değerlendirileceği ortam, başta birinci basamak sağlık hizmetleri olmak üzere, her ne nedenle olursa olsun kişilerin sağlık hizmetlerine başvurduğu bütün ortamlardır.

Anahtar Kelimeler: Prekonsepsiyonel bakım, gebelik, danışmanlık

Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular Vural. Getting Ready for A Pregnancy: Preconception-interconception Care and Counseling. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(3): 77-87

Corresponding Author: Işık Gönenç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale