ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PREDICTIVE FACTORS FOR SUCCESSFUL INSULIN THERAPY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 53-57

PREDICTIVE FACTORS FOR SUCCESSFUL INSULIN THERAPY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Zehra Özlem Selimoğlu1, Ahmet Muhtar Şengül1, Sema Uçak2, Güler Türkeş2, Yüksel Altuntaş3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği, Asistan.
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği Şefi, İç Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Type 2 diabetes, secondary failure to oral antidiabetic therapy, insulin, body mass index

Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisinin Etkinliğini Belirleyen Faktörler*

Zehra Özlem Selimoğlu1, Ahmet Muhtar Şengül1, Sema Uçak2, Güler Türkeş2, Yüksel Altuntaş3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği, Asistan.
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği Şefi, İç Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, oral antidiyabetiklere sekonder yanıtsızlık, insülin, vücut kitle indeksi

Zehra Özlem Selimoğlu, Ahmet Muhtar Şengül, Sema Uçak, Güler Türkeş, Yüksel Altuntaş. PREDICTIVE FACTORS FOR SUCCESSFUL INSULIN THERAPY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 53-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale