ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
There are important research in our new issue again [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 127-128 | DOI: 10.15511/tahd.16.04127

There are important research in our new issue again

Ümit Aydoğan1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara


Yeni sayımızda yine önemli çalışmalar var!

Ümit Aydoğan1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara


Ümit Aydoğan. There are important research in our new issue again. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 127-128
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale