ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 134-171 | DOI: 10.15511/tahd.15.02134

Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey


6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri - Bölüm: I


. Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 134-171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale