ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A FAMILY PRACTICE MODEL IN ADANA [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(1): 20-24

A FAMILY PRACTICE MODEL IN ADANA

Esra Saatçi1, Mualla İnan2, Ersin Akpınar1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr

Keywords: Family practice, medical records, ICPC-2.

Adana’dan Bir Aile Hekimliği Örneği

Esra Saatçi1, Mualla İnan2, Ersin Akpınar1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, tıbbi kayıtlar, ICPC-2.

Esra Saatçi, Mualla İnan, Ersin Akpınar. A FAMILY PRACTICE MODEL IN ADANA. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(1): 20-24
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale