ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approach to hypertension in elderly people [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 167-172 | DOI: 10.2399/tahd.10.167

Approach to hypertension in elderly people

Haluk Mergen1, Talat Tavlı2, Kurtuluş Öngel3, Berna Erdoğmuş Mergen4, Vedide Tavlı5
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Kurumları işletmeciliği Önlisans, Bursa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., Manisa
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Isparta
4Osmangazi 2 No’lu Ana ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Bursa
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Prof. Dr., İzmir

Keywords: Hypertension in the elderly, hypertension, elderly.

Yaşlılarda hipertansiyona yaklaşım

Haluk Mergen1, Talat Tavlı2, Kurtuluş Öngel3, Berna Erdoğmuş Mergen4, Vedide Tavlı5
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Kurumları işletmeciliği Önlisans, Bursa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., Manisa
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Isparta
4Osmangazi 2 No’lu Ana ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Bursa
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Prof. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Yaşlıda hipertansiyon, hipertansiyon, yaşlılar.

Haluk Mergen, Talat Tavlı, Kurtuluş Öngel, Berna Erdoğmuş Mergen, Vedide Tavlı. Approach to hypertension in elderly people. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 167-172
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale