ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Primary prevention of chronic diseases: screening tests [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 64-68 | DOI: 10.2399/tahd.11.64

Primary prevention of chronic diseases: screening tests

Mahmut Kılıç1
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Bilim Dalı, Öğr. Gör. Dr., Yozgat

Keywords: Chronic diseases, screening tests, life style.

Kronik hastalIklarIn önlenmesinde birincil yaklaşım: Tarama testleri

Mahmut Kılıç1
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Bilim Dalı, Öğr. Gör. Dr., Yozgat

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalıklar, tarama testleri, yaşam tarzı.

Mahmut Kılıç. Primary prevention of chronic diseases: screening tests. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 64-68
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale