ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TEACHING PROPERTIES OF MEDİCAL SCHOOL'S PROFESSORS AND EDUCATION OF TEACHERS. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(3): 75-79

TEACHING PROPERTIES OF MEDİCAL SCHOOL'S PROFESSORS AND EDUCATION OF TEACHERS.

Oktay Başak1, Ali Rıza Odabaşı2, Ergün Onur3
1ADÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
2ADÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anadbilim Dalı,Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
3ADÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anadbilim Dalı,Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı,Prof.Dr

Keywords: Medical eduacation,teacher,faculty development attitude.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİCİ ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ.

Oktay Başak1, Ali Rıza Odabaşı2, Ergün Onur3
1ADÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Aile Hekimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
2ADÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anadbilim Dalı,Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
3ADÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anadbilim Dalı,Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı,Prof.Dr

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi,eğitici,eğitici yetiştirme,tutum.

Oktay Başak, Ali Rıza Odabaşı, Ergün Onur. TEACHING PROPERTIES OF MEDİCAL SCHOOL'S PROFESSORS AND EDUCATION OF TEACHERS.. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(3): 75-79
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale