ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 12-17

RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE

Füsun Yarış1, Rahime Özgür2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı, İç Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Coronary heart disease, risk factors, preventio

Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri*

Füsun Yarış1, Rahime Özgür2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı, İç Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Koroner kalp hastalığı, risk faktörleri, koruma

Füsun Yarış, Rahime Özgür. RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 12-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale