ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Prevalence of prehypertension and hypertension in adolescents [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 115-123 | DOI: 10.2399/tahd.10.115

Prevalence of prehypertension and hypertension in adolescents

Hülya Akan1, Güldal İzbırak1, Özlem Tanrıöver1, E. Çiğdem Kaspar2, Anıl Yıldız3, Sırma Mine Tilev3, Simge Tektaş3, Ayça Vitrinel4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bilim Dalı, Arş. Gör., İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul


Ergenlerde prehipertansiyon ve hipertansiyon sıklığı

Hülya Akan1, Güldal İzbırak1, Özlem Tanrıöver1, E. Çiğdem Kaspar2, Anıl Yıldız3, Sırma Mine Tilev3, Simge Tektaş3, Ayça Vitrinel4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bilim Dalı, Arş. Gör., İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul


Hülya Akan, Güldal İzbırak, Özlem Tanrıöver, E. Çiğdem Kaspar, Anıl Yıldız, Sırma Mine Tilev, Simge Tektaş, Ayça Vitrinel. Prevalence of prehypertension and hypertension in adolescents. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 115-123
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale