ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
WHAT’S NEW IN ORAL CONTRACEPTION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 174-180

WHAT’S NEW IN ORAL CONTRACEPTION

E. Zeynep Tuzcular Vural1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Oral contraceptives, progestins, benefits and risks of oral contraceptives.

ORAL KONTRASEPSİYONDA YENİLİKLER

E. Zeynep Tuzcular Vural1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Oral kontraseptifler, progestinler, oral kontraseptiflerin yararları ve riskleri.

E. Zeynep Tuzcular Vural. WHAT’S NEW IN ORAL CONTRACEPTION. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 174-180
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale