ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PATIENT EDUCATION AND FOLLOW-UP IN DIABETES MELLITUS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 132-136

PATIENT EDUCATION AND FOLLOW-UP IN DIABETES MELLITUS

Füsun Ersoy1, Murat Yılmaz2, Tamer Edirne3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr.

Keywords: Diabetes mellitus, patient education, follow-up

Diabetes Mellitusta Hasta Eğitimi ve Takibi

Füsun Ersoy1, Murat Yılmaz2, Tamer Edirne3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, hasta eğitimi, takip

Füsun Ersoy, Murat Yılmaz, Tamer Edirne. PATIENT EDUCATION AND FOLLOW-UP IN DIABETES MELLITUS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 132-136
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale