ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ALLEVIATION OF RISK FACTORS IN CHRONIC WOUNDS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 123-126

ALLEVIATION OF RISK FACTORS IN CHRONIC WOUNDS

Ahmet Sönmez1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr

Keywords: Chronic wound, wound healing, venous ulcer, diabetic ulcer, chronic wound risk factors

Kronik Yaralarda Risk Faktörlerinin Ortadan Kaldırılması

Ahmet Sönmez1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Kronik yara, yara iyileşmesi, venöz ülser, diyabetik yara, kronik yara risk faktörü.

Ahmet Sönmez. ALLEVIATION OF RISK FACTORS IN CHRONIC WOUNDS. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 123-126
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale