ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Medical education departments and family medicine in Turkey [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 172-173 | DOI: 10.15511/tahd.14.04172

Medical education departments and family medicine in Turkey

Nazan Karaoğlu1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD


Türkiye’de tıp eğitimi anabilim dalları ve aile hekimliği

Nazan Karaoğlu1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD


Nazan Karaoğlu. Medical education departments and family medicine in Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 172-173
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale