ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 101-106

FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD

Ayça Vitrinel1, Gülay Çiler Erdağ2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Baflkanı Prof. Dr
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Healthy child care, early childhood development program, preventive medicine.

Sağlam Çocuk İzlemi

Ayça Vitrinel1, Gülay Çiler Erdağ2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Baflkanı Prof. Dr
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Sağlam Çocuk izlemi

Ayça Vitrinel, Gülay Çiler Erdağ. FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 101-106
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale