ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
BACK PAIN IN CHILDREN [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 9-17

BACK PAIN IN CHILDREN

Mehmet Bezer1, Bülent Erol2, Nuri Aydın3, Barış Kocaoğlu3, Osman Güven5
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, As. Dr.
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, As. Dr.
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Keywords: Childhood, back pain, adolescents

Çocukluk Çağı Sırt ve Bel Ağrıları.

Mehmet Bezer1, Bülent Erol2, Nuri Aydın3, Barış Kocaoğlu3, Osman Güven5
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, As. Dr.
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, As. Dr.
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, sırt ve bel ağrıları, adolesan

Mehmet Bezer, Bülent Erol, Nuri Aydın, Barış Kocaoğlu, Osman Güven. BACK PAIN IN CHILDREN. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 9-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale