ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Limping child [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 165-173 | DOI: 10.2399/tahd.09.165

Limping child

Mert Özcan1, Cem Çapuroğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Edirne

Keywords: Limping child, algorithm, approach, evaluation.

Topallayan çocuk

Mert Özcan1, Cem Çapuroğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Edirne

Anahtar Kelimeler: Topallayan çocuk, algoritma, yaklaşım, değerlendirme.

Mert Özcan, Cem Çapuroğlu. Limping child. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 165-173
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale