ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A Case of Contact Dermatitis due to Disinfectant Use in COVID-19 Pandemic [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(1): 25-27 | DOI: 10.54308/tahd.2022.30092

A Case of Contact Dermatitis due to Disinfectant Use in COVID-19 Pandemic

İzzet Fidancı1, Bilal Bulut2, Hilal Aksoy1, Duygu Ayhan Başer1, Mustafa Cankurtaran3
1Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Family Medicine, Ankara, Turkey
2VM Medical Park Mersin Hospital, Dermatology Clinic, Mersin, Turkey
3Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Geriatric Medicine, Ankara, Turkey

There are many factors/causes responsible for the etiology of eczema, which is an inflammatory skin disease, and the most common cause of hand eczema etiology in the COVID-19 pandemic period is contact dermatitis with the use of disinfectants. Due to the restrictions of pandemics and the risk of transmission, the decrease in applications to health institutions may cause delays in the treatment of skin diseases such as eczema and thus, growth in lesions. In this case report, a case of eczema that developed due to the use of disinfectants due to the pandemic and was treated late due to pandemic restrictions is presented.

Keywords: COVID-19, pandemic, eczema, contact dermatitis, disinfectant

COVID-19 Pandemisinde Dezenfektan Kullanımına Bağlı Kontakt Dermatit Olgusu

İzzet Fidancı1, Bilal Bulut2, Hilal Aksoy1, Duygu Ayhan Başer1, Mustafa Cankurtaran3
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2VM Medical Park Mersin Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Mersin, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

İnflamatuar cilt hastalığı olan egzamanın etiyolojisinden sorumlu birçok etken/neden bulunmakta olup, COVID-19 pandemi döneminde el egzaması etiyolojinin en sık nedeni dezenfektan kullanımı ile kontakt dermatit olarak karşımıza gelmektedir. Pandemi kısıtlamaları ve bulaş riskinden dolayı sağlık kuruluşlarına başvurulardaki azalmalar egzama gibi deri hastalıkları tedavilerinde de gecikmelere ve dolayısıyla da lezyonlarda büyümeler şekilde karşımıza gelmesine neden olabilmektedir. Bu makalede, pandemi nedeniyle dezenfektan kullanımına bağlı olarak gelişmiş ve de pandemi kısıtlamaları nedeniyle geç tedavi alabilmiş egzama olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, egzama, kontakt dermatit, dezenfektan

İzzet Fidancı, Bilal Bulut, Hilal Aksoy, Duygu Ayhan Başer, Mustafa Cankurtaran. A Case of Contact Dermatitis due to Disinfectant Use in COVID-19 Pandemic. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(1): 25-27

Corresponding Author: İzzet Fidancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale