ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
SEROPREVALENCE OF HBV IN THE STAFF OF THE MATERNAL-CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 27-29

SEROPREVALENCE OF HBV IN THE STAFF OF THE MATERNAL-CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA

Neşe Akın1, Saniye Dilek2, Nazan Bilgel3
1Bursa 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı.
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk sağlığı uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Hepatitis B virus, health care workers, hepatitis B sur-face antigen, Anti HBs

BURSA 1 NO’LU AÇSAP MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HBV SEROPREVALANSI*

Neşe Akın1, Saniye Dilek2, Nazan Bilgel3
1Bursa 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı.
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk sağlığı uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, sağlık personeli, Hepatit B yüzey antijeni, Anti HBs

Neşe Akın, Saniye Dilek, Nazan Bilgel. SEROPREVALENCE OF HBV IN THE STAFF OF THE MATERNAL-CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 27-29
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale