ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN PREVENTION OF WOUND INFECTIONS IN ABDOMINAL SURGERY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 29-33

ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN PREVENTION OF WOUND INFECTIONS IN ABDOMINAL SURGERY

Ş.Sema Öztüzün Bıçaker1, E. Zeynep Tuzcular Vural1, Selçuk Ünalmışer2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi IV. Cerrahi Kliniği Şefi, Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr

Keywords: Infection, prophylaxis, intraabdominal operations

ABDOMİNAL CERRAHİDE YARA ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Ş.Sema Öztüzün Bıçaker1, E. Zeynep Tuzcular Vural1, Selçuk Ünalmışer2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi IV. Cerrahi Kliniği Şefi, Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, profilaksi, intraabdominal ameliyatlar.

Ş.Sema Öztüzün Bıçaker, E. Zeynep Tuzcular Vural, Selçuk Ünalmışer. ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN PREVENTION OF WOUND INFECTIONS IN ABDOMINAL SURGERY. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 29-33
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale