ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A method to remember in the pre-diagnosis of beta thalassemia: Mentzer index [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 167-171 | DOI: 10.15511/tahd.20.00367

A method to remember in the pre-diagnosis of beta thalassemia: Mentzer index

Tuğba Bodur1, Merve Vatansever Balcan1, Hüseyin Elbi1, Fatih Özcan1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

In primary care, anemia is a common clinical diagnosis in daily practice. Considering the types of anemia, iron deficiency anemia and beta thalassemia trait are among the most common causes in microcytic anemias. The Menzter Index, obtained by dividing the mean erythrocyte volume by the number of erythrocytes, is an important guiding parameter in the differential diagnosis of iron deficiency anemia and beta thalassemia trait. Not to miss the diagnosis of beta thalassemia trait is important for the prevention of complication development due to unnecessary treatment of iron deficiency anemia. In our case report, we wanted to draw attention to the fact that the same patient was treated with iron deficiency anemia many times until the diagnosis of beta thalassemia trait, but could not get a cure from the treatments. It is evaluated that these two microcytic anemia can be encountered frequently in clinical practice and Menzter Index should be taken into consideration while making differential diagnosis.

Keywords: Thalassemia, anemia, iron deficiency, Mentzer index

Beta talasemi ön tanısında unutulmaması gereken bir yöntem: Mentzer indeksi

Tuğba Bodur1, Merve Vatansever Balcan1, Hüseyin Elbi1, Fatih Özcan1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Anemi, birinci basamak sağlık hizmet sunumunda günlük pratikte sık karşılaşılan klinik bir tanıdır. Anemi sınıflandırması göz önüne alındığında, mikrositer anemiler içinde demir eksikliği anemisi ve beta talasemi taşıyıcılığı en sık görülen nedenlerdendir. Ortalama eritrosit hacminin, eritrosit sayısına bölünmesi ile elde edilen Menzter İndeksi, demir eksikliği anemisi ve beta talasemi taşıyıcılığının ayırıcı tanısında önemli bir yönlendirici parametredir. Beta talasemi taşıyıcılığı tanısının atlanmaması, demir eksikliği anemisinin gereksiz tedavisine bağlı komplikasyon gelişiminin önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Olgu örneğimizde, kendisinin beta talasemi taşıyıcılığı tanısı alana kadar birçok kez demir eksikliği anemisi tanısı ile tedavi aldığı, ancak verilen tedaviler sonucunda net bir sonuç alınamadığına dikkat çekmeyi amaçladık. Bu iki mikrositer anemi ile, klinik pratikte sıklıkla karşılaşılabileceği ve ayırıcı tanı yapılırken Menzter İndeksinin göz önünde bulundurulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi, anemi, demir eksikliği,Mentzer indeksi

Tuğba Bodur, Merve Vatansever Balcan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan. A method to remember in the pre-diagnosis of beta thalassemia: Mentzer index. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 167-171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale