ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The COVID-19 Pandemic and Health Workers [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(4): 172-194 | DOI: 10.15511/tahd.20.00472

The COVID-19 Pandemic and Health Workers

Esra Saatçi1


COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanları

Esra Saatçi1


Esra Saatçi. The COVID-19 Pandemic and Health Workers. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(4): 172-194

Corresponding Author: Esra Saatçi
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale