ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Measurement and assessment of blood pressure in children and adolescents regarding forth report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 173-179 | DOI: 10.2399/tahd.10.173

Measurement and assessment of blood pressure in children and adolescents regarding forth report

Hülya Akan1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Children, adolescents, blood pressure, hypertension.

Çocuk ve ergenlerde 4. rapora dayalı kan basıncı ölçümü ve değerlendirmesi

Hülya Akan1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, kan basıncı, hipertansiyon.

Hülya Akan. Measurement and assessment of blood pressure in children and adolescents regarding forth report. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 173-179
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale